,,LIDHJE TË RREZIKSHME"

TEATRI I DRAMËS PLOVDIV “NIKOLAJ O. MASALITINOV”, BULLGARI

27/10/2018 20:00
QKR (MKC) - Salla Frosina