11th International theatre festival

Skupi Festival

12.10.2017 - 18.10.2017

PËR SHPIRT TË SHËNDOSHË

FNT SKUPI FESTIVAL 2017
12/10/2017 - 18/10/2017

Udhëzim për përdorim:

7 ditë nga një deri dy shfaqje.

Kontra-indikacionet:

Shkakton etje dhe dashuri për artin dramatik.

Jepet pa recetë dhe pa konsultime mjekësore.

Shkëlqyeshëm ndikon ndaj realitetit gri.