“1945“ – НОДАР ДУМБАДЗЕ ПРОФЕСИОНАЛ ДРЖАВЕН МЛАДИНСКИ ТЕАТАР – ТБИЛИСИ, ГРУЗИЈА

31/10/2015 22:00
МКЦ, ДЕНСИНГ САЛА