„КУЌАТА НА ГНЕВОТ“ – ТЕАТАР „ВЗРАЖДАНЕ“ – СОФИЈА, БУГАРИЈА

01/11/2015 20:00
МКЦ, КИНО ФРОСИНА