,,БРАШНОТО ВО НАШИТЕ ВЕНИ"

КОПРОДУКЦИЈА СЦЕНА МЕСС и ЈУ САРАЕВСКИ ВОЕН ТЕАТАР САРТР – САРАЕВО, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

29/10/2018 20:00
MКЦ - Сала Фросина