ЗА ЗДРАВ ДУХ

МТФ СКУПИ ФЕСТИВАЛ 2017
12/10/2017 - 18/10/2017

Упатство за употреба:

7 дена по една до две претстави.

Контраиндикации:

Предизвикува зголемена продуховеност и вљубеност во театарската уметност.

Се издава без рецепта и без лекарска консултација.

Одлично делува против сивата реалност.